Geodetické práce

v oblasti inžinierskej geodézie a katastra nehnuteľností