Vytýčenie stavby

Vytýčenie oceľovej haly partizánske
Osadenie stavby na pozemok a podrobné vytýčenie pätiek a oceľovej konštrukcie
vytýčenie objektu garáží partizánske
Vytýčenie priestorovej polohy stavby a podrobné vytýčenie súboru 36 garáží
vytýčenie oceľovej haly topoľčany
Polohovo- výškové vytýčenie oceľovej konštrukcie priemyselnej haly
vytýčenie rodinného domu okres partizánske
Polohovo- výškové osadenie stavby
Vytýčenie haly Pažiť
Vytýčenie priestorovej polohy haly
Vytýčenie domu Nitra
Vytýčenie priestorovej polohy a podrobné vytýčenie rodinného domu.

Geometrický plán

geometrický plán na zameranie haly a garáži partizánske
Zameranie novostavby súboru garáži ku kolaudácii. 
geometrický plán na zameranie  stavby Nitra
Zameranie  adresného bodu a novostavby ku kolaudácii
geometrický plán na zameraNie vecného bremena piešťany
Vyznačenie vecného bremena pre položenie inžinierských sietí.
geometrický plán na zameranie stavby okres prievidza
Zameranie adresného bodu a novostavby ku kolaudácii.

Vytýčenie hraníc pozemku

vytýčenie hranice pozemku solčany

Vytýčenie vlatníckej hranice pozemku okres Topoľčany

vytýčenie pozemkov žarnovica
Vytýčenie vlastníckych hraníc pozemkov v teréne

vytýčenie pozemku oslany
Vytýčenie pozemkov pre budúcu výstavbu

Zameranie polohopisu a výškopisu pozemku

VÝŠKOPISNÉ ZAMERANIE POZEMKU PARTIZÁNSKE
Zameranie sklonovitého pozemku pre projekt budúcej výstavby

POLOHOPISNO- VÝŠKOPISNÉ ZAMERANIE POZEMKU TERCHOVÁ
Zameranie pozemkov pre tvorbu urbanistickej štúdie
POLOHOPISNO- VÝŠKOPISNÉ ZAMERANIE POZEMKU MALÉ UHERCE 

Zameranie stavebného pozemku pre vyhotovenie projektu stavby 

Zameranie pozemku pre projekt domu piešťany
Zameranie pozemku pre osadenie stavby vzhľadom na okolité objekty

Viacero našich referencií nájdete aj na našom Facebookovom profile:

Ak máte záujem využiť naše služby, kontaktujte nás: