Ponúkame služby v oblasti inžinierskej geodézie a katastra nehnuteľností:

- Vytyčovanie stavieb

- Geometrické plány na:

  • rozdelenie pozemku

  • zameranie stavby

  • zameranie rozostavanej stavby

  • zameranie vecného bremena 

- Vytyčovanie hraníc pozemkov
- Polohopisné a výškopisné zamerania
- Zameranie adresného bodu
- Zameranie skutočného vyhotovenia
- Špeciálne práce